e-Zwolnienie lekarskie (L4)

Formularz medyczny.

-10% NA ZAMÓWIENIE. KOD: Recepta2023
*(Wpisz rabat w następnym kroku)
Serwis Receptovo nie prowadzi sprzedaży leków, a jedynie udziela e-konsultacji medycznej w celu uzyskania e-recepty na lek, który należy zakupić w aptece.

* proszę o wypełnienie wszystkich pól formularza z gwiazdką.

1. NIP pracodawcy*
2a. Data zachorowania*
2b. Data wnioskowanego zakończenia zwolnienia (włącznie z ostatnim dniem)*
3. Dolegliwości i informacje dla lekarza*
Cena:95,00PLN

E-zwolnienie - co to jest, jak można je otrzymać i jakie posiada zalety ?

E-zwolenienie to komfortowe rozwiązanie mające na celu ułatwienie formy przekazu pomiędzy lekarzem, pracodawcą a ZUS-em. Największą zaletą e-zwolnienia jest to, że nie musimy dostarczać go osobiście. To duże ułatwienie dla pacjentów. Dzięki wprowadzeniu e-zwolnienia mamy możliwość odbycia konsultacji lekarskiej online oraz uzyskania L4 w szybki i wygodny sposób. Czym jest e-zwolnienie ? Jak można je otrzymać oraz jakie posiada zalety ? Na te, jak i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Co to jest e-zwolnienie?

E-zwolnienie znane nam również jako E-ZLA lub L4 online to elektroniczny odpowiednik tradycyjnego zwolnienia lekarskiego. Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. a od 1 grudnia 2018 r. całkowicie zastąpiło zwolnienie w formie wydruku. Ta forma przekazu ma na celu informatyzację systemu służby zdrowia a co za tym idzie jego uproszczenie i wyeliminowanie biurokratycznych procedur. System ten powstał, aby automatycznie przekazywać wystawione przez lekarza zwolnienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek (PUE ZUS), czyli Twojego pracodawcy.

Czy każdy lekarz może wystawić e-zwolnienie?

E-zwolnienie wystawia lekarz, ale również może wystawić je asystent medyczny, wprowadzając w systemie informacje wskazane przez doktora. Aby uzyskać takie zwolnienie online wystarczy udać się do gabinetu lekarskiego, który zbada nas i w razie ewentualnego schorzenia – wystawi e-zwolnienie. Jednak istnieje prostszy i szybszy sposób, dzięki któremu nie będziemy nawet zmuszeni wychodzić z domu.  Przebyta dosyć niedawno światowa pandemia COVID-19 sprawiła, że nauczyliśmy się dystansować społecznie i unikać zarażenia tym lub innym wirusem. Również w tym czasie rozkwitła telemedycyna, która nadal ma się świetnie i zyskuje coraz bardziej na popularności.

Usługa telemedycyny pozwala na wystawienie zwolnienia bez konieczności odbycia wizyty stacjonarnej w gabinecie. Cały proces odbywa się poprzez zdalną formę kontaktu Lekarz - Pacjent. E-wizyta przeprowadzana jest z pełną starannością, jak również dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta. Po odbyciu konsultacji z lekarzem mamy możliwość otrzymania e-zwolnienia na okres 7 dni z możliwością przedłużenia przy kolejnej wizycie.

Zdecydowanie największą zaletą elektronicznych zwolnień jest możliwość uzyskania jej bez potrzeby wychodzenia z domu, więc wizyta w gabinecie lekarskim jest zbędna. E-zwolnienie można w bardzo szybki sposób uzyskać po skorzystaniu z usługi na platformie Receptovo.

Jak wygląda porada telemedyczna?

Coraz więcej ludzi korzysta z telemedycyny, czyli technologii, dzięki której można pozostać w stałym kontakcie z lekarzem, przy czym nie ma konieczności wychodzenia z domu i odwiedzania jego gabinetu. Jest to zupełnie nowy standard usług medycznych, który zyskuje na coraz większej popularności, a największy wzrost zainteresowania telemedycyną przypada na okres pandemii koronawirusa. Porady medyczne za pośrednictwem telefonu, wideorozmowy czy specjalnej aplikacji, to metoda bardzo bezpieczna i szybka forma uzyskania konsultacji, e-recepty, e-skierowania czy e-zwolnienia. Co lekarz będzie sprawdzał podczas telemedycyny?

W trakcie porady telemedycznej lekarz ma możliwość zapoznać się z wynikami badań i historią choroby pacjenta. Głównie jednak zostają przeanalizowane dolegliwości i objawy pacjenta, które spowodowały zgłoszenie się do konsultacji medycznej.  Lekarz może podczas porady telemedycznej poprosić o opisanie ogólnego stanu fizycznego, dopytać o leki przyjmowane na stałe, czy posiadane choroby przewlekłe. Na podstawie zebranych informacji stawiana jest diagnoza i decyzja o możliwości wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Jak działa zwolnienie online?

E-zwolnienie może zostać wystawione podczas stacjonarnej wizyty lekarskiej, teleporady lub konsultacji online. Każda z tych metod jest akceptowana niezależnie od formy, jak i specjalizacji lekarza. Jeśli jest wskazanie do wystawienia L4 może je wystawić każdy lekarz niezależnie od Twojego miejsca pobytu. Aby wystawić e-zwolnienie lekarskie lekarz wypełnia jedynie pole dotyczące numeru Pesel pacjenta. Pozostałe dane takie jak adres pacjenta, NIP pracodawcy, czy dane dotyczące płatnika składek pobierane są automatycznie z systemu.

Po wypełnieniu danych przez lekarza e-zwolnienie zostaje wysłane i zarejestrowane w systemie ZUS. Następnie ZUS wysyła stosowną informację pracodawcy. W ten sposób pracownik zwolniony jest z obowiązku dostarczania dokumentu, a pracodawca posiada informacje o pracownikach w jednym miejscu.

Jak uzyskać e-zwolnienie?

Każda sytuacja, która uniemożliwia wykonywanie obowiązków z powodów zdrowotnych jest podstawą do wystawienia L4. Aby je otrzymać należy zgłosić się do placówki medycznej. Lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad medyczny na podstawie którego będzie wynikać niedyspozycja. Po odbytej wizycie i uzyskaniu potrzebnych informacji lekarz może wystawić e-zwolnienie.

Dzięki coraz większej popularności świadczeń telemedycznych istnieje również możliwość otrzymania e-zwolnienia w znacznie szybszy i łatwiejszy sposób. Za pomocą najnowszych technik informatycznych, czyli tzw. przychodni online istnieje rozwiązanie przeprowadzenia e-wizyty, czyli konsultacji lekarskiej na odległość bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak je otrzymać ? Wyjaśniamy poniżej:

Aby uzyskać e-zwolnienie lekarskie na naszej platformie potrzebujesz jedynie wypełnić odpowiedni formularz medyczny zgodnie z wybraną usługą na postawie, której lekarz oceni informacje o Twoim stanie zdrowia oraz dolegliwościach. Następnie zostaniemy przekierowani do uzupełnienia wszystkich niezbędnych danych, które będą potrzebne do wystawienia e-ZLA oraz przeniesienie nas do procesu płatności. W kolejnym kroku możemy oczekiwać na kontakt telefoniczny lekarza, który dopyta o zdrowie, zweryfikuje dane, zaproponuje wystawienie e-recepty oraz przedstawi przebieg leczenia. Po konsultacji wystawi zwolnienie lekarskie, jeśli uzna jej zasadność.

Skorzystanie z konsultacji medycznej online daje nam możliwość uzyskania również e-recepty  -chociażby w przypadku osób chorujących przewlekle, przyjmujących leki stałe lub doraźne a nawet w sytuacjach awaryjnych, gdy nie ma mamy możliwości udania się na stacjonarną wizytę u lekarza. Jest to zatem szybka pomoc w przypadku otrzymania e-recepty na tabletkę „dzień po”, czy też przedłużenia leczenia  antykoncepcją hormonalną.

Co to jest PUE ZUS i jaki ma związek z e-zwolnieniem?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to narzędzie za pomocą którego otrzymasz dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 r. ciążył na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Na koncie tym rejestrowane są między innymi informacje dotyczące wystawionych zwolnień lekarskich, dzięki tym danym pracodawca od razu otrzymuje wiadomość o niedyspozycji swojego pracownika.

Pracodawcy zatrudniający poniżej 5 pracowników nie mają obowiązku założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych. Przy braku posiadania profilu na PUE przez Twojego pracodawcę nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie zwolnienia.  W tym przypadku należy otrzymać papierowy wydruk zwolnienia od lekarza. Wydruk ten pracownik jest zobowiązany dostarczyć swojemu pracodawcy.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z wielu praktycznych funkcji w ramach rozliczeń z ZUS, spraw pracowniczych, czy też niezbędnych zaświadczeń. To duże usprawnienie dla zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. 

Zalety posiadania profilu na PUE:

 • wgląd do danych zgromadzonych w ZUS
 • składanie wniosków i otrzymywanie na nie odpowiedzi
 • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
 • zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS
 • Możliwość umawiania się na wizyty w ZUS

Jeśli jesteś pracownikiem to również posiadasz możliwość sprawdzenia swoich informacji zapisanych na koncie ZUS. Oprócz możliwości zobaczenia informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich masz dostęp do danych o stanie konta ubezpieczonego.

Jak założyć profil na PUE ZUS?

Masz możliwość skorzystania z kilku sposobów rejestracji, w tym:

 • Rejestracja profilu na www.zus.pl i potwierdzenie tożsamości użytkownika w jednostce ZUS
 • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą profilu zaufanego ePUAP
 • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą podpisu elektronicznego
 • Rejestracja i potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą bankowości elektronicznej

Kiedy pracodawca będzie poinformowany o moim e-zwolnieniu?

E-zwolnienie wystawione przez lekarza natychmiastowo trafia do ZUS, a ten udostępnia je pracodawcy przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i ubezpieczonemu pacjentowi. Dzięki temu rozwiązaniu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Może także podejrzeć zwolnienie online, które wystawił lekarz na swoim prywatnym profilu na PUE ZUS.

Czy L4 online jest legalne i bezpieczne?

Zwolnienie e-ZLA to legalny, wydany zgodnie z prawem elektroniczny dokument. Wystawiony może zostać zarówno przy stacjonarnej konsultacji lekarskiej, jak i w formie zdalnego kontaktu lekarza z pacjentem. Uzyskane e-zwolnienie w obu formach konsultacji jest całkowicie legalne niezależnie, z którego rodzaju wizyty skorzystasz. W obu przypadkach lekarz musi sprawdzić stan zdrowia pacjenta, a także podjąć decyzję o tym, czy danej osobie zwolnienie L4 się należy oraz na jak długo. Zaświadczenie lekarskie wydawane jest w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lekarza lub profilu zaufanego ePUAP.

Telemedycyna znacznie ułatwia proces otrzymania L4. Jeśli wyrazisz chęć skorzystania z tej metody zwróć uwagę, czy dana placówka medyczna została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod danym numerem zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – co ma wspólnego z e-zwolnieniem?

Otrzymując e-zwolnienie masz możliwość wglądu i zweryfikowania wystawionego dokumentu. Wystarczy, że zalogujesz się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Dzięki tej aplikacji masz sposobność sprawdzenia wszystkich swoich recept, skierowań, zwolnień a nawet historii swoich wizyt, czy dawkowania leków. Masz możliwość sprawdzenia nie tylko informacji na swój temat, lecz również swoich dzieci, czy też osób, które Cię do tego upoważniły. Aplikacja dedykowana jest osobom pełnoletnim i małoletnim od 16 roku życia. Sam widzisz ile korzyści niesie ze sobą posiadania Internetowego Konta Pacjenta.

Aby zalogować się do konta musisz jednak potwierdzić swoje dane za pomocą e-dowodu lub profilu zaufanego.

Zalety posiadania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Możliwość sprawdzenia:
  • e-recepty
  • e-skierowań
  • e-zwolnień
  • wyników badań
  • wypisów ze szpitala
  • umówionych konsultacji lekarskich w ramach NFZ

To nie wszystko. Korzystając z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) będziesz mógł sprawdzić:

 • Listę miejsc, w których możesz się leczyć
 • Wysokość refundacji kupionych lekarstw
 • Sprawdzenie dawki przyjmowania leków
 • Wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, czy położnej
 • Dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18 roku życia
 • Wgląd do danych medycznych osoby, która Cię do tego upoważniła
 • Składane oświadczenia upoważniające daną osobę do odbioru dokumentacji medycznej

 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to mnóstwo zalet i wygoda użytkowania. Każdemu pacjentowi polecamy założenia osobistego konta na tej platformie.

E-ZLA — Zalety e-zwolnienia lekarskiego

E-zwolnienie to wygodna forma zarówna dla pacjenta, jak i lekarza. Jakie więc plusy niesie ze sobą wprowadzenie elektronicznej formy L4 ?

Dla Pacjenta:

 • automatyczne dostarczenie zwolnienia do ZUS-u i pracodawcy
 • możliwość uzyskania e-zwolnienia poprzez zdalną formę wizyty
 • Brak konieczności wychodzenia z domu
 • Brak konieczności wcześniejszej rejestracji
 • Wgląd w wystawione zwolnienie na PUE ZUS
 • Brak konieczności zgłoszenia zwolnienia w ciągu 7 dni od jego otrzymania
 • Brak możliwości zgubienia dokumentu

Dla Lekarza:

 • szybszy proces przyjmowania pacjentów - mniejsze kolejki w przychodniach
 • brak potrzeby pobierania druków z ZUS
 • brak potrzeby przechowywania wypełnionych zaświadczeń
 • automatyczne pobieranie danych pacjenta z systemu po wpisaniu numeru Pesel
 • szybszy proces wystawiania zwolnienia
 • wgląd do danych pacjenta, jego rodziny oraz pracodawcy
 • możliwość wystawienia zwolnienia z poziomu telefonu
 • sugerowane odpowiednie numery statystyczne choroby

E-zwolnienie na dziecko - komu przysługuje i jak je uzyskać? 

L4 na chore dziecko można otrzymać, gdy zachodzi potrzeba sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Istnieje wtedy możliwość skorzystania z takiego rozwiązania zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka. Niestety nie mogą sprawować tej opieki jednocześnie. Jedynym wyjątkiem w tym przypadku jest sytuacja, gdy jedno z dzieci przebywa w szpitalu, a drugie dziecko pozostawałoby bez opieki.
Ważne, aby opiekun objęty był ubezpieczeniem chorobowym, wtedy nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona a prawo do zasiłku opiekuńczego przyznane. W takich sytuacjach zasiłek chorobowy wynosi 80% pensji. Jeśli chcesz otrzymać u nas L4 na chore dziecko umów konsultację medyczną e-zwolnienia dla dziecka, nie dla siebie.

 

E -zwolnienie możesz otrzymać w sytuacjach, gdy istnieje konieczność opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do lat 8, np. jeśli z przyczyn epidemiologicznych zamknięto przedszkole - 60 dni
 • chorym dzieckiem w wieku nieprzekraczającym 14 lat - 60 dni
 • chorym dzieckiem, które posiada orzeczony stopień niepełnosprawności - 30 dni
 • innym niż dziecko członkiem rodziny, do których wlicza się: małżonek, rodzic, teściowie oraz rodzeństwo - 14 dni

Brak możliwości wystawienia e-zwolnienia – co wtedy?

Gdy nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia lekarskiego (np. z powodu awarii systemu), zwolnienie lekarskie wystawiane jest w trybie alternatywnym. W takich sytuacjach lekarz ma możliwość skorzystania z formularzy, które mają postać zaświadczenia lekarskiego, uprzednio wydrukowanych z systemu teleinformatycznego.

Każdy wydrukowane zaświadczenie przez lekarza ma unikalny identyfikator i jest zarejestrowany w systemie. Warto zaznaczyć, że zwolnienie takie nie posiada numeru statystycznego choroby pacjenta. Po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w trybie alternatywnym, lekarz zobowiązany jest wprowadzić te dane do systemu teleinformatycznego i przekazać zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Takie problemy nie istnieją w przypadku porady telemedycznej, którą możecie uzyskać na platformie Receptovo. Nasze e-zwolnienie jest wystawiane natychmiastowo, a awarie systemu w tym przypadku zdarzają się niezwykle rzadko.