Rodo

Administrator na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Panią Katarzynę Talkowską-Szewczyk.
Tel. 696-013-546