E-konsultacja telefoniczna

Wybór przedziału czasowego

Lekarz rodzinny

sob.25maj
niedz.26maj

Wpełnij wywiad pacjenta

Prosimy wymienić choroby/alergie

Prosimy wypisać operacje oraz podać orientacyjne daty

Uzupełnij dane osobowe

Podsumowanie

95,00  Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:: 95,00 

Uwaga! na jednej recepcie mogą znajdować się maksymalnie 3 leki. Aktualna ilość wygeneruje kolejną receptę.

Konsultacja medyczna / Lekarz online

Czym jest konsultacja medyczna?

Konsultacja medyczna to rozmowa lekarza z pacjentem, u którego wystąpiły problemy zdrowotne. Podczas teleporady lekarz przeprowadza wywiad z chorym, na podstawie którego identyfikuje przyczyny powodujące złe samopoczucie, wdraża właściwe leczenie lub zleca badania diagnostyczne. Konsultacja z lekarzem może odbywać się stacjonarnie (w postaci wizyty lekarskiej w przychodni) lub bez wychodzenia z domu, na zasadzie rozmowy przez telefon. W tym drugim przypadku, zasady wywiadu lekarskiego pozostają takie, jak podczas wizyty w gabinecie. Osoba, która korzysta ze zdalnej konsultacji, ma także możliwość uzyskania L4, skierowania (na badania lub do innych lekarzy) oraz uzyskania recepty na leki.

W jakim celu funkcjonuje teleporada lekarska?

Porada lekarska przez telefon jest alternatywnym sposobem na rozmowę z lekarzem, jeśli tylko nie zachodzi konieczność osobistego pojawienia się w przychodni. Tego rodzaju konsultacje telefoniczne przeżyły swój rozkwit podczas epidemii koronawirusa, a ich celem było ograniczenie jego rozprzestrzeniania się. Teleporady pozostały z nami do dziś, stając się rozwiązaniem systemowym. Pozwalają uniknąć niepotrzebnego kontaktu z chorymi oraz likwidują konieczność czekania na wizytę w długich kolejkach (co dla wielu osób jest mocno obciążające). Wielu osobom ułatwiają kontakt z lekarzem i pozwalają umawiać się z nim kolejne wizyty. Dzięki nim nie musimy więc tracić czasu, nerwów i… zdrowia.

Dla kogo przeznaczone są konsultacje medyczne przez telefon?

Ponieważ osobista wizyta u lekarza nie zawsze jest koniecznością, telekonsultacja będzie udogodnieniem dla osób:

 • które potrzebują jedynie skierowań, zwolnień lub przedłużenia recept na leki,
 • które kontrolują z lekarzem wdrożoną wcześniej terapię,
 • o obniżonej odporności, które nie mogą ryzykować kontaktu z patogenami w przychodni,
 • chcą przedyskutować wyniki przeprowadzonych badań lub skonsultować dalsze sposoby leczenia,
 • niepełnosprawnych, mających problemy z dostaniem się do przychodni,
 • posiadające pod opieką małe dzieci,
 • przewlekle chore, dla których kontakt z patogenami stanowi zagrożenie,
 • mające problemy z dojazdem do placówki medycznej,
 • kobiety w ciąży oraz seniorów,
 • które potrzebują zlecenia na wyroby i akcesoria medyczne.

Jakie prawa ma pacjent podczas teleporady medycznej?

Teleporada lekarska nie ogranicza w żaden sposób praw pacjenta i traktowana jest jako pełnoprawna, legalna porada lekarska. Oznacza to, że każda osoba korzystająca z tej formy “wizyty” ma prawo do:

 • dostępu do rzetelnej i aktualnej wiedzy medycznej,
 • otrzymania pełnych informacji na temat stanu własnego zdrowia,
 • zachowania tajemnicy lekarskiej,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Konsultacje telefoniczne – jakie informacje powinniśmy przekazać lekarzowi?

Teleporada medyczna/lekarska pozwala nam niemalże na to samo, co możemy zrobić podczas osobistego spotkania z lekarzem. Jej najważniejszym punktem jest wywiad lekarski, który musi zostać przeprowadzony bardzo szczegółowo. Podczas telekonsultacji lekarz rodzinny (lub specjalista) musi więc uzyskać jak najwięcej cennych informacji, aby rozpocząć właściwe leczenie. Oczywiście to na pacjencie spoczywa obowiązek precyzyjnego opisania swoich dolegliwości, w czym pomoże mu lekarz, zadając odpowiednie pytania.

O czym powinniśmy poinformować lekarza?

 • wszystkich dokuczających nam dolegliwościach i czasie ich trwania,
 • zażywanych lekach (także przepisanych na stałe),
 • zdiagnozowanych wcześniej chorobach przewlekłych oraz niedawnych infekcjach,

Jeśli to możliwe powinniśmy przekazać lekarzowi historię naszej choroby (o ile istnieje) i związanych z nią wyników badań (np. drogą elektroniczną).

O co możemy poprosić lekarza podczas teleporady lekarskiej?

 • analizę wyników badań,
 • wystawienie recepty (e-recepta),
 • skierowanie na badania obrazowe, laboratoryjne lub do specjalisty,
 • zwolnienie lekarskie (e-zwolnienie).

Jak może odbywać się teleporada medyczna?

To, jak wygląda konsultacja, zależy od rodzaju połączenia z lekarzem. Najczęściej przybiera ono formę rozmowy telefonicznej, ale nie jest to jedyny sposób komunikacji. W wyjątkowych sytuacjach rozmowę można przeprowadzić w postaci wideokonferencji online. Tego rodzaju pomoc może być świadczona 7 dni w tygodniu. Porada medyczna może trwać kilka lub kilkanaście minut, w zależności od potrzeb. Pamiętajmy, że konsultacja online jest w pełni legalna a uzyskane zwolnienia ważne i zgodne z prawem.

Czy lekarz może odmówić zdalnej konsultacji medycznej?

Ani lekarz, ani placówka nie mogą odmówić udzielenia zdalnej porady. Od tej zasady obowiązuje jednak pewien wyjątek. Otóż podczas wizyty to lekarz zadecyduje, czy ta forma udzielanej pomocy jest dla pacjenta wystarczająca. Jeśli uzna, że jego problemy zdrowotne są zbyt poważne, aby konsultować lub diagnozować je przez telefon, musi nas o tym poinformować. W takiej sytuacji należy umówić wizytę stacjonarną, aby otrzymać fachową pomoc. Z teleporady nie mogą natomiast skorzystać osoby, u których istnieje podejrzenie choroby nowotworowej lub gdy dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany objawów u osób z chorobami przewlekłymi.

Jak przygotować się do teleporady z lekarzem?

Po umówieniu wizyty z  lekarzem rodzinnym (formularz na stronie internetowej) to lekarz skontaktuje się z nami. Będzie to dwugodzinny przedział godzinowy. Ta forma konsultacji wymaga odpowiedniego przygotowania się do rozmowy. Przede wszystkim zadbajmy o jej komfortowe warunki, zwłaszcza jeśli kontaktujemy się z lekarzem za pomocą telefonu. Po drugie zapamiętajmy albo zanotujmy na kartce wszystkie dokuczające nam symptomy. Dzięki temu nie pominiemy ważnych szczegółów, co pozwoli nam otrzymać fachową pomoc. Jeśli wcześniej wykonywaliśmy badania diagnostyczne lub obrazowe, ich wyniki miejmy “pod ręką”, aby przekazać je lekarzowi specjaliście (ustnie lub online). Jeśli nie pamiętamy nazw zażywanych leków i ich dawek, a informacja o nich jest istotna dla naszego leczenia, również zanotujmy to na papierze. Pamiętajmy także, aby przekazać informacje od kiedy mamy objawy choroby, a także kiedy i w jakich sytuacjach pojawiają się lub nasilają jej symptomy.

Jakie są ograniczenia konsultacji lekarskiej online w porównaniu z wizytą stacjonarną?

Zdalna konsultacja lekarska jest bardzo przydatnym sposobem opieki medycznej. Niestety nie zawsze zastąpi wizytę w gabinecie lekarskim, w którym lekarz przeprowadzi dokładniejsze badania (o ile są potrzebne). Podczas teleporady nie zostaną wykonane np. badanie palpacyjne. Lekarz nie będzie więc w stanie ocenić poprzez dotyk bolesności części ciała, kształtu oraz głębokości zmian skórnych i chrzęstnych, czy struktury skóry. Nie zbada także węzłów chłonnych, nie posłucha pracy serca, płuc i oskrzeli, ani nie oceni czy na ciele obecne są guzki. Albo czy doszło do zapalenia ucha. Jeśli podczas zdalnej konsultacji lekarz uzna, że nie jest w stanie pomóc pacjentowi, skieruje go na badanie stacjonarne. Wynika to z faktu, że zdalnie nie zawsze da się odczytać niektóre symptomy choroby, które mogą być widoczne dopiero przy spotkaniu twarzą w twarz.

Jakie badania ciała może wykonać lekarz online?

Pomimo że podczas zdalnej porady pacjent nie ma osobistego kontaktu z lekarzem, może dostarczyć mu wykonane wcześniej badania fizykalne lub wykonać je podczas konsultacji online. Jest to możliwe przy użyciu sprzętu telemedycznego lub tego zwykłego, który większość osób posiada w swoich domach. O jakich urządzeniach tu mówimy? Jest to np. ciśnieniomierz, glukometr, stetoskop elektroniczny, waga, termometr czy nawet bardziej zaawansowane urządzenia, jak mobilne EKG. Każdorazowo możemy wykorzystać je podczas konsultacji z lekarzem lub przed rozpoczęciem teleporady. Dotyczy to oczywiście tych osób, które nie wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań w gabinecie lekarskim.

Jakie są ważne zasady podczas telekonsultacji?

Aby wizyta lekarska online lub przez telefon była efektywna, musimy pamiętać o elementarnych zasadach. Przede wszystkim:

 • po połączeniu z lekarzem należy przedstawić się, a w niektórych przypadkach podać numer PESEL,
  Jeśli kontaktujemy się, jako prawny opiekun dziecka należy poinformować o tym lekarza oraz podać dane pacjenta oraz swoje
 • należy mówić wyraźnie a w przypadku problemów technicznych poprosić lekarza o powtórzenie jego słów,
 • warto zanotować wszystkie zalecenia lekarza,
 • nie należy kłamać i zatajać informacji ważnych medycznie,
 • teleporadę należy traktować poważnie,
 • należy szczegółowo przedstawić symptomy choroby,
 • należy trzymać się konkretów – zdalna konsultacja nie jest miejscem na pogawędki,
 • przed rozmową warto wykonać badanie podstawowych parametrów ciała, np. temperatury i ciśnienia, aby podać je lekarzowi,

Rozmawiając z lekarzem pierwszego kontaktu czy specjalistą, powinniśmy pamiętać, aby zadbać o dogodne warunki rozmowy. Jeśli nie chcemy, aby osoby postronne słyszały o naszych dolegliwościach, skonsultujmy się z lekarzem w domu, a nie w pracy, sklepie czy na ulicy.

E-recepta, zwolnienie lekarskie L4 – jak działają w teleporadzie?

Podczas teleporady możemy otrzymać zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4. Dokumentu tego nie wystawia się w formie papierowej od 1 grudnia 2018 roku. Po wypisaniu e-zwolnienia lekarskiego trafia ono bezpośrednio na Internetowe Konto Pacjenta, do ZUS i na konto ZUS PUE pracodawcy. Jest ono tak samo ważne, jak to, które wystawia lekarz podczas wizyty w gabinecie. Podczas rozmowy z lekarzem możemy otrzymać także e-receptę. Jest to dokument elektroniczny, ważny tak samo, jak papierowy. Aby ją zrealizować, musimy podać w aptece czterocyfrowy kod wraz z naszym numerem PESEL. Kod dostaniemy od lekarza ustnie, e-mailem lub smsem. Ewentualnie możemy okazać farmaceucie receptę w aplikacji mobilnej. A jak wyglądają skierowania wystawione online? Od 1 stycznia 2021 roku forma elektroniczna jest obowiązującą formą wystawiania skierowań (z nielicznymi wyjątkami). Podobnie jak w przypadku recepty, możemy otrzymać je jako informację sms z kodem 4 cyfrowym, e-mailem czy w postaci dokumentu w aplikacji mobilnej.

Czy podczas zdalnej wizyty lekarz może odmówić wydania recepty?

Tak. Jeśli lekarz uzna, że istnieją przeciwwskazania co do przyjmowania danego farmaceutyka lub przekażemy mu nieprawdziwe i niedokładne informacje, może odmówić wystawienia e-recepty. Może także poprosić nas o przesłanie dokumentacji medycznej, która potwierdzi, że możemy zażywać dany lek.