RODO

 

Administrator na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Panią Katarzynę Talkowską-Szewczyk.

Adres email: iod.receptovo@gmail.com
Tel. 696-013-546